Get Adobe Flash player

Kompāniju reģistrācija Igaunijā

Kompāniju reģistrācija Igaunijā


Ir izstrādāts jauns darba virziens.

Laba ģeografiska izvietojuma dēļ Igaunijā ir ļoti izdevīgi biznesa nosacījumi. Atrodoties starp Krieviju un ES valstīm, Igaunija ir kļuvusi par lielisko tranzīta zonu. Gribas pievērst uzmanību, ka ģeogrāfiskais izvietojums nav vienīgais pluss, sākot ar 2000. gadu Igaunijā ir 0% nodokļu likme no juridiskās personas ienākumiem. Tas ir ļoti izdevīgi uzņēmējiem, kuri izmanto iegūto peļņu nevis fizisko personu izmaksām, bet gan iegulda gūto peļņu uzņēmuma attīstībā.

Populārākās organizatoriski tiesiskās uzņēmumu formas

Akciju Sabiedrība (AS)

AS ir domāta priekš lieliem biznesa uzņēmumiem ar lielo akcionāru daudzumu. Kārtējas akcionāru sapulces notiek vienu reizi gadā. Ir padome, kura sastāv vismāz no 3 padomes locekļiem. Akcionāri var ieņemt padomes locekļa amatu, bet valdes locekļi nevar ieņemt padomes locekļa amatu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību („OU”)

„OU” ir domāta mazam biznesam ar paja turētāju daudzumu līdz 10 cilvēkiem. Sabiedrībā ir jābūt padomei, ja paja kapitāla daudzums ir lielāks par 400000 ЕЕК un valde sastāv mazāk kā no 3 locekļiem vai ja to paredz sabiedrības statūti.

Īss Igaunijas kompāniju raksturojums

B- karte(B-kaarti koopija)

Ir Igaunijas komercreģistra izraksts ar pamatinformāciju: reģistācijas datums, nosaukums, reģistrācijas kods, izmaiņu datums, juridiskā adrese, nodarbošanas veids, valdes locekļi, pamatkapitāls, dibinātāji.

Dibinātāji

Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, tajuā skaitā Igaunijas nerezidenti.


Pamatkapitāls

Igaunijas uzņēmuma „OU" minimālais pamatkapitāls ir 40 000 ЕЕК (15,6466ЕЕК = 1EUR); (AS) - 400 000 ЕЕК. Igaunijas uzņēmumu pamatkapitālam obligāti jābūt apmaksātam pirms reģistrācijas. Pamatkapitālu var apmaksāt naudā vai īpašuma veidā.

Valde

Valde ir pārvaldes orgāns, kas vada un pārstāv sabiedrību. Valdei var būt viens valdes loceklis- Igaunijas rezidents, pretējā gadījumā, ja valdē ir Igaunijas nerezidenti, tad vismaz pusei no valdes locekļiem jābūt Igaunijas rezidentiem. Igaunijas kompānijai direktors nav vajadzīgs( nav obligāts).

Igaunijas komercreģistrs

Igaunijas komercreģistrs ir atklāts. Komercreģistrs ietvēr informāciju par dibinātājiem, valdes locekļiem, uzņēmuma finsiālo atskaiti..