Get Adobe Flash player

Juridiskie pakalpojumi

    1.     Administratīvas tiesības:

            ·    valsts iestāžu lēmumu pārsūdzēšana;

            ·    atlīdzības piedziņa no valsts iestādēm;

            ·    palīdzība ar ārvalstnieku reģistrāciju un uzturēšanas atļauju saņemšana;

            ·    palīdzība ar vīzu, ielūgumu un darba atļauju noformēšanu;

            ·    u.c.

      

     2.    Civiltiesības:

 ·         Līgumu un citu dokumentu izstrāde, noformēšana un koriģēšana:

 ·         darba līgumi;

 ·         īres līgumi;

 ·         nomas līgumi;

 ·         rokas ķīlas līgumi un rokas naudas līgumi;

 ·         dāvinājuma līgumi;

 ·         patapinājuma līgumi;

 ·         uzņēmuma līgumi;

 ·         pirkšanas (pārdošanas) līgumi;

 ·         laulības līgumi;

 ·         līgumi par sadarbību;

 ·         aizdevuma līgumi;

 ·         un jebkuri citi līgumi;

 ·         palīdzība darījumu noformēšanā ar nekustamo mantu;

 ·         dokumenta sagatavošana un iesniegšana organizāciju un uzņēmumu reģistrācijai;

 ·         prasības, apelācijas un kasācijas pieteikumu sagatavošana;

 ·         laulību šķiršanas un mantas sadales lietas;

 ·         uzturēšanas līdzekļu (alimentu) piedziņa;

 ·         parādu piedziņa tiesas kartībā (ceļā);